Guest blogger: Elena Badea despre StandOut, partea 1

Elena Badea_Director Marketing
În urmă cu 20 de ani păşeam cu încredere pe poarta Universităţii „Politehnica”, cu gândul la cariera mea de inginer într-una din marile companiile industriale de la acea vreme. Colegii mei de generaţie împărtăşeau aceleaşi aspiraţii. Cu unii am păstrat legătura, pe alţii i-am revăzut doar la reuniunea de promoţie, iar despre restul am auzit doar întâmplător câte o veste răzleaţă.
Un lucru era însă surprinzător – mare parte dintre noi ne depărtasem într-un fel sau altul de meseria noastră de bază şi, implicit, de aspiraţiile din momentul absolvirii – punctul culminant şi chiar terminus al formării noastre în acele timpuri. Deşi traseul meu profesional mă adusese printr-un parcurs cu totul special în domeniul marketing-ului, am observat cu surprindere, îndoială, şi în cele din urmă amuzament, că printre colegii mei de breaslă „adoptivă” se află foarte mulţi ingineri! Cumva, am ajuns în cele din urmă să lucram împreună, iar drumul pe care l-a urmat fiecare până aici este, pe cât de particular, pe atât de des întâlnit.
Aceasta este povestea multor specialişti din toate domeniile noi care s-au dezvoltat odată cu avansul tehnologic, globalizarea iar, în România, odată cu trecerea la economia de piaţă. Dacă acum 20 de ani puteai fi inginer, doctor, profesor, economist sau avocat, astăzi poţi fi toate acestea, dar şi community manager, network arhitect, digital overlord şi multe altele. Iar pentru astfel de noi specializări nu există nici oferte universitare propriu-zise, nici o reţetă standard de formare.
Dinamica actuală a pieţei muncii şi diversificarea fără precedent a competenţelor şi cunoştinţelor de care avem nevoie pentru a gestiona complexitatea lumii în care trăim definesc tot ceea ce înţelegem astăzi prin dezvoltare personală.
StandOut este instrumentul pe care orice manager trebuie să-l aibă la îndemână atunci când se gândește ce rol să-i atribuie fiecărui om din echipa pe care o conduce. Odată identificate punctele forte ale acestora, creșterea organizației devine un lucru natural, iar armonia echipei formate va atrage profitul ca un magnet.
StandOut este un proiect al editurii Publica, susținut de Ernst&Young. Elena Badea este Director Marketing Ernst&Young România.